Sammon Vietnamese

Feed Subscription

Máy in cốc giấy, ly trà sữa thủ công Sammon SM1

may-in-coc-nhua-coc-giay-ly-tra-sua-sammon-sm1

Máy in cốc giấy, ly trà sữa thủ công Sammon SM1 là một máy in lụa tròn đa năng in cốc giấy cốc nhựa, cốc trà sự, in ly trà sữa, một cách tiện lợi dễ dàng Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận hành và sử dụng in cốc giấy  ly trà sữa, in chai lọ hình trụ ... Đọc tiếp »

Máy in cốc nhựa, cốc trà sữa bán tự động Sammon SM2

may-in-coc-nhua-coc-tra-sua-ly-tra-sua-sammon-sm2

Máy in cốc nhựa, cốc trà sữa bán tự động Sammon SM2 là một máy in lụa tròn đa năng in cốc nhựa, cốc trà sự, in ly trà sữa, cốc giấy một cách tiện lợi dễ dàng Với thiết kế đơn giản sử dụng dễ dàng, dao gạt mực của máy Sammon SM2 đã hoàn toàn được thiết kế tự ... Đọc tiếp »

Máy in chai thủy tinh, chai nhựa, chai lọ trụ tròn Sammon SM2

may-in-chai-lo-da-nang

Máy in lụa tròn bán tự động sammon SM2 là một máy in lụa tròn đa năng in được mọi chai lọ nhựa, thủy tinh, kim loại hình trụ tròn, hình trụ vát… Dao gạt mực của máy Sammon SM2 đã hoàn toàn được thiết kế tự động gạt mực lên để để in và tự động gạt mực về để ... Đọc tiếp »

In chai lọ trụ tròn bằng máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1

in-chai-lo-tron-may-in-lua-tru-tron-sammon-sm1-thu-cong

In chai lọ trụ tròn bằng máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1, Máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1 là một mua máy in lụa tròn đa năng in được tất cả các loại chai lọ trụ tròn, trụ vát thủy tinh, nhữa, kim loại..v.v Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận hành và sử dụng ... Đọc tiếp »

Máy in lụa tròn in cốc thủy tinh bán tự động Sammon SM2

may-in-lua-tru-tron-in-coc-thuy-tinh-sammon-sm2

Máy in lụa tròn in cốc thủy tinh bán tự động Sammon SM2 là một mua máy in lụa tròn đa năng in các loại cốc thủy tinh hình trụ tròn , máy in cốc thủy tinh hình trụ vát… Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận hành và sử dụng cho tất cả các đơn vị nhỏ ... Đọc tiếp »

Máy in lụa tròn in cốc thủy tinh thủ công Sammon SM1

may-in-lua-tron-in-coc-thuy-tinh-sammon-sm1

Máy in lụa tròn in cốc thủy tinh thủ công Sammon SM1 là một mua máy in lụa tròn đa năng in các loại cốc thủy tinh hình trụ tròn , máy in cốc thủy tinh hình trụ vát… Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận hành và sử dụng cho tất cả các đơn vị nhỏ cá nhân, đến ... Đọc tiếp »

Máy in lụa tròn bán tự động sammon SM2

may-in-lua-tron-ban-tu-dong-sm2

Máy in lụa tròn bán tự động sammon SM2 là một mua máy in lụa tròn đa năng in được các sản phẩm hình trụ tròn như cốc, chai, lọ, bút, ống… in được các loại sản phẩm trụ vát như ly trà sữa, cốc vát…  Tại sao lại gọi là bán tự động? Vì ở đây bộ dao gạt ... Đọc tiếp »

Máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1

may-in-lua-tru-tron-thu-cong-sammon-sm1

Máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1 là một mua máy in lụa tròn đa năng in được các sản phẩm hình trụ tròn như cốc, chai, lọ, bút, ống… in được các loại sản phẩm trụ vát như ly trà sữa, cốc vát…   Máy in lụa tròn thủ công Sammon SM1 in chai lọ Máy in lụa ... Đọc tiếp »

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate